1. Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 2, Praha 4

Budovu tvoří depozitáře pro uložení archiválií, cca 33 000 m2 klimatizované plochy a administrativní prostory o ploše cca 1 100 m2.


Významné zakázky

  Společnost zajistila přejímací řízení stavby, průběh zkušebního provozu a od jeho skončení zabezpečuje nepřetržitý komplexní technický provoz a údržbu budovy (plynová kotelna, teplovodní ÚT, úpravna vody, výtahy, VZT, ZTI, EZS, EPS, stabilní hasící zařízení, MaR - nepřetržitý dispečink, trafostanice, náhradní zdroj, rozvody nn, stav opláštění a povrchových úprav), sterilizaci archiválií a správní administrativu.     Národní archiv/SOA
Archiv hlavního města Prahy
Budova bývalého Zemského archivu
Trezor Archivu České koruny
Archiv Akademie věd ČR
KSB
Agrofert
Imoba 3
Areál EMT
Administrativní areál Louvre Radlice
Sokolovna Průhonice
Farma Čapí hnízdo
Centrum pohybové medicíny Chodov
Hotel Paloma Průhonice
Sokolovská 9
Quentin Prague Hotel Pumpa Průhonice Alzheimer Home, Průhonice

  2. Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, Praha 4

Budovu tvoří administrativní prostory o ploše 5200 m2 (zčásti plně klimatizované) a depozitáře pro uložení archiválií, cca 9 400 m2 klimatizované plochy. K budově náleží 2 500 m2 komunikací a 6 000 m2 zelených ploch.

Společnost zajistila přejímací řízení stavby, průběh zkušebního provozu a od jeho skončení zajišťuje nepřetržitý komplexní technický provoz a údržbu budovy (plynová kotelna, teplovodní ÚT, úpravna vody, výtahy, VZT, ZTI, EZS, EPS, stabilní hasící zařízení, MaR - nepřetržitý dispečink, trafostanice, náhradní zdroj, rozvody nn, stav opláštění a povrchových úprav), sterilizaci archiválií, správní administrativu, úklid interiéru i exteriéru budovy, péči o zelené plochy a ostrahu budovy.

   

  3. Budova bývalého Zemského archivu
M. Horákové 133, Praha 6

Budovu tvoří depozitáře pro uložení archiválií, cca 2 200 m2 klimatizované plochy. Společnost zajišťuje provoz a údržbu speciálních archivních technologií budovy (klimatizace, MaR).

4. Trezor Archivu České koruny
M. Horákové 133, Praha 6

Společnost zajišťuje komplexní technický provoz a údržbu trezoru, kde je uložena národní kulturní památka - Archiv České koruny. Pro technologie trezoru (plná klimatizace, MaR, EPS) zajišťuje nepřetržité pohotovostní služby.

   

  5. Archiv Akademie věd ČR
Gabčíkova ul. 2262/10, Praha 8

Budovu tvoří administrativní prostory o ploše 825 m2 a depozitáře pro uložení archiválií, cca 900 m2 klimatizované plochy.

Společnost zajišťuje nepřetržitý komplexní technický provoz a údržbu budovy (plynová kotelna, teplovodní ÚT, výtah, VZT, ZTI, EZS, EPS, MaR - nepřetržitý dispečink, rozvody nn, stav opláštění a povrchových úprav) a správní administrativu.

   

  6. Administrativní a prodejní areál KSB
Klíčova ul., Praha 4

Budovu tvoří administrativní prostory o ploše 290 m2 a dílny a sklady o ploše 550 m2. K budově náleží 2 400 m2 komunikací a 2 000 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, VZT, ZTI, EPS, výtah, aj.), správní administrativu, úklid a péči o zeleň.

   

  7. Administrativní budova spol. AGROFERT
Pyšelská 2327/2, Praha 4

Administrativní budova o ploše 3.200 m2. K budově náleží 2.150 m2 komunikací a 3.900 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, VZT, ZTI, EPS, výtah, aj.), správní administrativu, úklid exteriérů a péči o zeleň.

   

  8. Imoba 3
Babická 2329/2, Praha 4

Administrativní prostory o ploše 1512 m2, 19 parkovacích stání. K budově náleží 685 m2 komunikací a 577 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (výměníková stanice, VZT, ZTI, EPS, EZS aj.) správní administrativu, úklid exteriéru a péči o zeleň.

   

  9. Administrativní a prodejní areál EMT
Modletice 134, Říčany

Administrativní a prodejní prostory o ploše 570 m2 a sklady o ploše 1.250 m2. K budově náleží 190 m2 komunikací a 1.640 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, VZT, ZTI, EPS aj.) správní administrativu, úklid a péči o zeleň.

   

  10. Administrativní areál Louvre Radlice
Kutvirtova 5, Praha 5

Administrativní prostory o ploše 4.515 m2, 62 parkovacích stání. K budově náleží 850 m2 komunikací a 910 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, VZT, ZTI, EPS aj.) správní administrativu, ostrahu, úklid a péči o zeleň.

   

  11. Sokolovna Průhonice
Říčanská 118, Průhonice

Víceúčelová budova pro sportovní a společenské vyžití. Sokolovna je po rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynové kotelny, klimatizace, ZTI, EZS, výtah, MaR, bazénová technologie aj.), PO, BOZP a správní administrativu.

   

  12. Farma Čapí hnízdo
Dvůr Semtín 1, Olbramovice

Kongresový a rekreační areál cca 50 km od Prahy.

Společnost zajišťuje technický provoz budov areálu (vnitřní klima, ZTI, EPS, EZS, náhradní zdroj, MaR aj.), PO. BOZP, správní administrativu.

   

  13. Centrum pohybové medicíny Chodov
Pyšelská 2327/2, Praha 4

Multifunkční centrum (rehabilitační zdravotnická zařízení, administrativa, restaurace, sportoviště, wellness) o ploše 3.560 m2. K budově náleží venkovní sportoviště, 3.030 m2 komunikací a 13.090 m2 zelených ploch.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (výměníková stanice, VZT, ZTI, EPS, výtah, aj.), správní administrativu, úklid exteriérů a péči o zeleň.

   

  14. Hotel Paloma Průhonice
Květnové nám. 53, Průhonice

Moderně rekonstruovaná hotelová budova, luxusní hotel s deseti pokoji, restaurací a cukrárnou.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, klimatizace, ZTI, EZS, výtah, MaR) PO, BOZP, správní administrativu.

   

  15. Sokolovská 9
Sokolovská 675/9, Praha 8 – Karlín

Moderní administrativní budova, plocha kanceláří cca 7.000 m2. Podzemní parkoviště s 21 parkovacími místy.

Společnost zajišťuje komplexní technický provoz budovy (plynová kotelna, klimatizace,VZT, stabilní hasící zařízení, EPS, EZS, výtahy, aj.), ostrahu a úklid budovy.

   

  16. Quentin Prague Hotel
Křížovnická 14, Praha 1

Moderní hotel v neorenesanční budově z přelomu 19. a 20. století.

Společnost zajišťuje odborný servis technologií, revize vyhrazených zařízení, nepřetržitou pohotovost a havarijní služby.

   

  17. Pumpa Průhonice
D 1, Průhonice

Moderní čerpací stanice pohonných hmot z roku 2021 na sjezdu z dálnice D1, směr Průhonice. Součástí čerpací stanice je dvoupodlažní budovy s prodejnou, restaurací, grilem a pekárnou.

Společnost zajišťuje komplexní technický provoz budovy (plynová kotelna, klimatizace, VZT, EPS, EZS, náhradní zdroj, technologie čerpání), údržbu zeleně, úklid exteriérů.

   

  18. Alzheimer Home, Průhonice
Na Michovkách 707, Průhonice

Pětipodlažní účelová budovy z roku 2003 s komplexním vybavením a zázemím pro poskytování specializované sociální péče.

Společnost zajišťuje technický provoz budovy (plynová kotelna, klimatizace, VZT, EPS, EZS, výtahy aj.), údržbu zeleně, úklid sněhu.