Podle vašich potřeb zabezpečíme:
   
 • Kompletní technický provoz budovy včetně provozu, údržby, oprav a revizí speciálních technologií (klimatizace, kotelny, výtahy, slaboproudé systémy, hasící zařízení)
 • Stavební údržbu budovy
 • Nepřetržitý centrální dispečink měření a regulace s pohotovostní a havarijní službou
 • Řízení odběrů energií a médií a jejich optimalizaci
 • Administrativu, výkaznictví a realitně správní služby
 • Vnitřní a vnější úklid
 • Péči o zeleň, zahradnické práce
 • Ekologickou likvidaci odpadů
 • Ostrahu a recepční služby
Optimalizací technického provozu, výběrem vhodné sazby a realizací úsporných opatření snížíme vaše provozní náklady.

Technický provoz
   a správa budov
Moderní hasící systém Inergen