Společnost PRO-ARK, s.r.o. vznikla v roce 1994 s cílem komplexně pokrýt potřeby projektování, výstavby a technického provozu budov archivů, knihoven a jim obdobných institucí.
O společnosti
  Činnost společnosti postupně profilovala ve dvou směrech. Základní specializací je zajišťování všech služeb spojených se správou a provozem velkých moderních budov (komplexní technický provoz včetně provozu speciálních technologií, dále pak ostraha, vnitřní i venkovní úklid, péče o zeleň a administrativně technické, resp. správní služby). Druhou oblastí, v níž je společnost činná, je zajišťování inženýrských služeb ve stavebnictví.

Společnost má cca 40 zaměstnanců. Jedná se především o techniky s cennými zkušenostmi a vysokou kvalifikací pro provoz, údržbu a regulaci klimatizačních technologií, kotelen, silno- a slaboproudých systémů, stabilního hasicího zařízení. Dalšími zaměstnanci jsou specialisté na ostrahu budov, bezpečnost práce a požární ochranu, správní a administrativní služby.

Společnost provozuje v Praze 4 - Chodově nepřetržitý dispečink měření a regulace a pohotovostních služeb. Prostřednictvím dálkového napojení systému měření a regulace jednotlivých budov na tuto centrálu je možné trvale snižovat provozní náklady a v případě poruchy nebo havárie zajistit okamžitý zásah.

Společnost rovněž disponuje kompletně vybavenou elektrodílnou, dílnou zámečnickou a strojní, kontrolní měřící a výpočetní technikou, dodávkovými automobily, stroji pro úklid interiéru i exteriéru budov a pro údržbu zelených ploch.

Společnost je zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33058

Jsme držiteli certifikátu jakosti ČSN ISO 9001:2001, certifikátu řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008

Jsme prověřeni Národním bezpečtnostním úředem k práci s utajovanými materiály stupně "V". Jsme zapsáni v seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR.

  Zahradník firmy PRO-ARK před budovou Archivu a sídlem společnosti